EMPRESA

Pam i Pipa

Pam i Pipa és una empresa jove i experimentada, que ofereix serveis de cuina saludable i activitats de lleure a escoles bressol, escoles de primària, instituts, centres esportius, cafeteries i restaurants, a més de a la resta de col·lectivitats.

El servei de cuina in-situ a les escoles es porta a terme plantejant el projecte d’alimentació de forma personalitzada i adaptada a les necessitats de cada centre, oferint productes ecològics i de proximitat.

Els serveis de lleure i menjador estan totalment enfocats a treballar hàbits, actituds, procediments i coneixements, sempre dins l’àmbit de la pedagogia i educació.

Un equip format i implicat és la millor garantia per aplicar un pla de treball eficient i aconseguir els objectius plantejats.

Temps de lleure

Amb l’objectiu principal de divertir i entretenir els infants treballant hàbits, actituds, procediments i coneixements, sempre dins l’àmbit de la pedagogia activa educativa.

Servei de cuina

Una dieta sana i equilibrada, amb aliments d’origen orgànic i de temporada, en els menjadors de les diferents col·lectivitats.

METODOLOGIA

Ideari

Gestionem qualitativament el temps de migdia, AIXÍ COM ALTRES activitats no formals (acollida matinal, de tarda, activitats extraescolars, casals d’estiu, CRÈDITS DE SÍNTESI, FESTES TRADICIONALS, VIATGES DE FI DE CURS, COLÒNIES, TROBADES ESPORTIVES, etc.) de les escoles segons els següents principis i eixos d’actuació:

Treball, l’esforç i la professionalitat

Elaborem un projecte QUE DEIXA PALÈS la planificació, els objectius, continguts, activitats i recursos. Finalment gestionem l’execució professional de la feina i avaluem de forma contínua i personal la seva implantació.

Educació

Totes les nostres activitats tenen una base d’actuació i component educatiu molt important sobre el qual es desenvolupen els nostres objectius i continguts de treball.

Alimentació saludable, ecològica, de proximitat I TEMPORADA

Seguim la filosofía del moviment “Slow Food". Bo, net i just. “Slow Food”:

QUI SOM?

Un equip implicat

Pam i Pipa està formada per tres sòcies que vam exercir de monitores de menjador i de lleure durant 7 anys en una escola pública de Barcelona, mentre ens formàvem per obtenir el títol de monitores i directores de lleure, i posteriorment la diplomatura d’Educació Social.

A partir de l’experiència en empreses del sector i poder donar resposta a les nostres inquietuds professionals, vam decidir crear un projecte per tal de poder fixar uns criteris i línies pròpies de treball dins l’espai dels menjadors escolars i les activitats de lleure de tot tipus.