Nota legal

Objecte Social


SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L. té com a activitat els serveis de cuina i activitats de lleure a escoles.

Identificació


En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular d'aquesta Web. (www.serveiseducatiuspamipipa.com)
Denominació Social: SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L.
Domicili: C/Major Nº 18 Local 3, 08740, SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona).
Telèfon: 936356493 Email: marta@serveiseducatiuspamipipa.cat
CIF: B62379730
Inscripció registral: Registre mercantil de Barcelona Volumen 32984, Folio 52, Hoja numero 218939.

Propietat intel·lectual i industrial


Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials , formats, dissenys gràfics , textos , imatges i documents , pertanyen a SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L.
L'accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia , transmissió , llicència o cessió d'aquests drets per part de SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L. , Llevat que s'estableixi expressament el contrari.

Condicions d'ús


L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució , transformació o comunicació.
SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L., no respondrà de cap conseqüència , dany o perjudici que poguessin derivar d'aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.
SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L., es reserva el dret a modificar els continguts de l'oferta comercial dels productes quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.
SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L., no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web , tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades


En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable i titular del qual és SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L., amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis.
Mitjançant l'emplenament de formularis de la web o mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remesa a SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L., l'interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els productes i serveis de SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L.
En cap cas SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L., utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.
Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L. C/Major Nº 18 Local 3, 08740, SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona).

Política de protecció de menors


Queda prohibit l'accés i ús d'aquest lloc web als menors de 14 anys que no estiguin degudament autoritzats. SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L., entén que des del moment en què un menor accedeix a aquest web , compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.
SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L., recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors , que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.
També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços a altres webs


Els enllaços ( links ) que es troben en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L., per això, SERVEIS EDUCATIUS PAM I PIPA, S.L., no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació i jurisdicció aplicable


Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d' aplicació.
Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre , l'Usuari acorda sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.